3. ročník

 

prezentace - HIRST, BACON, KOONS, ČERNÝ A link na KINTERU
hirst-cerny-cernicky-kintera.pdf (2,7 MB)

hirst-kupka-cerny-kintera.pdf (286,4 kB)

Současné výtvarné ceny v České republice2011.pdf (810 kB)

https://kristofkintera.com/

V pátek 30.4. ANIFEST - v aule školy... info po 1. vyučovací hodině. (z 7.A: Hanka, Káťa, Martina, Veronika, Ivča + z 2.C: Leona, Káťa, Lada); v pondělí 30.4.2012 - vernisáž ANIFESTU - Státní zámek Duchcov (loutky J. Trnky) 15:00!!!

Po všech volnech test z prezentace viz nahoře... a kdo chce +1, anglický text:
"What do you like from the last art class?":-)

-----------------------------

Na úterý 27. 4. 2012

-------------------------------------------------------

Téma pro seminární práci v estetickém semináři pro šk. r. 2011/2012
3. ročník


Téma: ARCHITEKTURA

Zadání (vyberte si jednu z možností):

  • 1.) Návrh stavby v proluce městské zástavby
  • 2.) Návrh stavby ve volném prostranství


Příklady staveb: budova veřejné správy, škola, obchodní centrum, zdravotnické zařízení, zastávka – čekárna, veřejné záchodky, sportovní areál, rodinný dům... Neočekávám kopii zahradních domků z OBI nebo BAUMAXU, nebo satelitních příkladů českého nevkusu (podnikatelský barok), ale nápadité - ulítlé návrhy staveb, kterými může být série úlů pro dědečkovo včelstvo, nebo plující kostel jako loď na trase Litoměřice – Děčín, atp..
 

Zásady pro vypracování:
1.) fotodokumentace místa před stavbou (barevně)
(2 – 4 fotografie 9x13 nebo 10x15cm foto je možné nahradit tiskem)
2.) samostatný vlastní návrh
a) lineární (kresba tužkou)
b) kolorovaná kresba (barevné provedení, tuš nebo fix + pastelky nebo vodovky)
3.) vizualizace – tzn. počítačová anebo koláž, montáž

4.) krátký popis včetně obhajoby

 

Forma vypracování:
(seminární práce musí obsahovat)

- titulní stránku, kde bude název seminární práce, název stavby, lokace (umístění), vaše jméno
jako autora stavby a datum
- obsah s odkazem na stránky (str.1)
- popis včetně obhajoby (str. 2)
- hlavní část (str. 3, 4, 5, 6)
- zařazení do kontextu – odkazy na stavby, architekty, kteří vás oslovili – odkazy na použitou
literaturu

- formát A4, fotografie – kresby – vizualizace adjustované (lepené, paspartované) na A4
- titulka a zadní strana z tvrdšího papíru, celá seminární práce vsunutá do lišty (za 10Kč
k dostání v copy centrech)


Kritéria hodnocení:

- dodržení obsahu vypracování
- estetická úroveň celého projektu (tex strukturovat do kapitol, text zarovnávat do bloku...)
- vizualizace
- obhajoba


Termíny odevzdání:
povinná konzultace konceptu a návrhů: 13.3. 2012
řádný termín odevzdání kompletní práce: 3.4. 2012