ZADÁNÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI MZ

PROSTOROVÁ PRÁCE

pro šk. r. 2010/2011

 

MATURITNÍ PRÁCE – 2. část

 

realizace prostorové práce
Téma: volné nebo může volně navazovat na sociální reklamní kampaň (část 1)

 

 • objekt o minimální velikosti 30x30x30cm

  NEBO

 • instalace v prostoru školy

  (k prezentaci maturitní práce se předloží fotodokumentace o minimálním rozsahu 6 stran

  z toho 3 A4, kde budou fotografie 9x13 nebo 10x15cm instalace včetně textu a obhajoby)

  NEBO

 • performance v prostoru školy nebo její těsné blízkosti

  (k prezentaci maturitní práce se předloží video o maximální délce 3-5min, včetně titulků a

  obalu DVD, DVD bude spustitelné v klasickém DVD přehrávači)


Forma vypracování:

- vlastní materiál

- kombinovaná technika

- popis včetně obhajoby odevzdat v tištěné podobě obdobně jako obhajoba reklamní kampaně


Termíny a další specifikace:

Konzultace:

 • 1. 3. 2011 – 1. nástřel (výběr tématu a jeho formální prostředky k realizaci)
 • 8. 3. 2011 – poslední možnost konzultace


Odevzdání:

nejpozději do 22.3. 2011
včetně obhajoby v TIŠTĚNÉ i ELEKTRONICKÉ PODOBĚ NA CD/DVD
(flashky se neakceptují)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

inspirativní weby/umělci (objekt):

instalace:
https://www.artlist.cz/?id=117

 

performance:

https://www.artlist.cz/?id=158


ZADÁNÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI MZ

REKLAMNÍ KAMPAŇ

pro šk. r. 2010/2011

 

MATURITNÍ PRÁCE – 1. část

 

   realizace plakátu a inzerce do časopisu

téma: sociální reklama

.:. výběr z dodaných okruhů .:.


"V sociální reklamě nejde o to nabídnout okamžité řešení, ale upozornit na věc. Existuje totiž celá řada problémů, které nejsou vidět, a lidé o nich vůbec nevědí. Společenský konsensus typický pro demokratickou společnost je takový, že se na tyto problémy má upozorňovat. Cílem je předat poselství tak, aby si příjemce uvědomil spoluodpovědnost. Sociální reklamu proto nelze chápat jako odpustky kreativců na straně jedné a na straně druhé jen jako příležitost projevit svou kreativitu," Jure Apih, ředitel festivalu Golden Drum

---------------------------------------------------------------------------------------------

Forma vypracování:

 1. PLAKÁT:
  formát A1 /přesně dodržet formát – 594 x 841mm/

 2. INZERCE
  dle periodika v maximální velikosti A4 (vložení do vybraného časopisu) nebo banner (rozměr dle inzerce www.seznam.cz v pix)

 3. OBHAJOBA:

viz dokument – STRUKTURA OBHAJOBY

 

3. CD/DVD,
které musí obsahovat všechny následující soubory:
- verzi Vašeho plakátu ve formátu programu, ve kterém jste návrh tvořili
(např. GIMP - .xcf),
- verzi Vašeho plakátu ve 594 x 841mm ve formátu jpg.
- obhajobu v el. podobě - .doc nebo .odt.


Soubory prosím pojmenujte dle následujícího vzoru: prijmeni_krestnijmeno_2010.jpg
(napr. mullerova_radka_2010.jpg)

Kritéria hodnocení:

- studium problematiky a vlastní postoj k vybranému problému
- uchopení sdělení a jeho obsah
- popis včetně obhajoby, uvedení zdrojů, označení citací...

- dadání všech bodů (včetně podbodů) bude součástí hodnocení, tzn. pokud nebude z nějakého důvodu v termínu cokoliv ze zadané práce odevzdáno, znamená to o jeden klasifikační stupeň dolů.

 

  Termíny odevzdání:

 • PLAKÁT + OBHAJOBA + CD/DVD – 4. 1. 2011

 


.:. dodané okruhy k reklamní kampani .:.

KYBERŠIKANA

 

ŠIKANA

 

SOCIÁLNÍ SÍŤ

 

MOBILNÍ ETIKETA

 

HAPPY SLAPPING
vývojová linie – info:

Co je „Happy Slapping“?

Jako „Happy Slapping“ se označují útoky na náhodné kolemjdoucí nebo spolužáky ve škole, které jsou natáčeny na mobilní telefon a následně dále šířeny.

Existuje několik typů videí obsahujících násilí. Některá jsou jen zinscenována, jiná jsou tvořena úryvky z filmů, ostatní jsou nahrávky skutečných násilných činů. Objevují se i videa zachycující znásilnění či smrt. Není třeba připomínat, že se jedná o trestný čin.


Jak lze vysvětlit skutečnost, že jsou videa obsahující násilí tak populární?

Samotné mobilní telefony nelze považovat za příčinu násilí nebo jeho obdivu. Násilí je spíše společenský fenomén. Děti jsou navíc v životní fázi, kdy pro ně hraje velkou roli překračování hranic, zkoušky odvahy a tlak skupiny. Ve srovnání s televizí a časopisy nabízí mobil snazší přístup k nevhodnému obsahu, navíc je pro rodiče hůře kontrolovatelný.

 

PREVENCE UŽÍVÁNÍ OMAMNÝCH A PSYCHOTROPNÍCH LÁTEK

 

PREVENCE SEXUÁLNĚ PŘENOSNÝCH CHOROB

 

PREVENCE LATENTNÍHO RASISMU

 

NEVYŽÁDANÁ REKLAMA

 

ČERVENÉ TLAČÍTKO