Zadání maturitní práce 2011/2012

ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE S OBHAJOBOU

PŘED ZKUŠEBNÍ MATURITNÍ KOMISÍ

Výtvarná výchova - šk. r. 2011/2012
zadání připravila: MgA. Radka Müllerová Ph.D.

 

 1. REKLAMNÍ KAMPAŇ

  realizace plakátu/návrh billboardu a inzerce do periodika

téma: sociální reklama

výběr z dodaných okruhů:

 • Korupce
 • Virtuální versus skutečný
 • Co je krásné?
 • Sexuální výchova
 • Obrazy mysli
 • Finanční půjčky
 • Kojení
 • Ochrana
 • Umělé oplodnění (?)


Žijeme v době, ve které se cosi základního mění. Globální kapitalismus velkých korporací se přelévá po planetě, jak potřebuje a má stále větší moc. Roste nezaměstnanost, střední třída chudne a ztrácí vliv. Privilegované vrstvy se vzdalují obyčejným lidem. Podle některých sociologických studií tři nejbohatší muži světa mají větší majetek než 48 nejchudších zemí. Kdo vládne světu? Byznysmeni, nebo politici? Nemění se politické strany v komerční organizace obchodující s vlivem? Nehrozí politickým stranám prorůstání organizovaným zločinem? V jakém čase vlastně žijeme? https://www.ceskatelevize.cz/ct24/exkluzivne-na-ct24/osobnosti-na-ct24/118061-dnes-vladne-hyperburzoazie-rika-vaclav-belohradsky/

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forma vypracování:
 

 1. PLAKÁT:
  formát A1 /přesně dodržet formát – 594 x 841mm/

   

 2. INZERCE
  dle periodika v maximální velikosti cca A4 (vložení do vybraného časopisu) nebo banner (rozměr dle inzerce např. www.seznam.cz v pix)
   

 3. OBHAJOBA:

  viz dokument – STRUKTURA OBHAJOBY

 4. CD/DVD,
   

které musí obsahovat všechny následující soubory:
- verzi Vašeho plakátu ve formátu programu, ve kterém jste návrh
tvořili (např. GIMP - .xcf),
- verzi Vašeho plakátu ve 594 x 841mm ve formátu .jpg.
- obhajobu v el. podobě - .doc nebo .odt.


Soubory pojmenujete dle následujícího vzoru: prijmeni_krestnijmeno_2010.jpg (např. mullerova_radka_2010.jpg)
 

Kritéria hodnocení:

- studium problematiky a vlastní postoj k vybranému problému
- uchopení sdělení a jeho obsah
- popis včetně obhajoby, uvedení zdrojů, označení citací...

- dodání všech bodů (včetně podbodů) bude součástí hodnocení, tzn. pokud nebude z nějakého důvodu v termínu cokoliv ze zadané práce odevzdáno, znamená to, že je práce není a plně to ovlivní celkové hodnocení.
 

Termíny konzultací a odevzdání:
 

 • Jednotlivé vypsané konzultace a jejich plnění bude součástí klasifikace z EsS za 1. a 2. pololetí.


  1. termín KONZULTACE – VÝBĚR TÉMATU - žák předloží minimálně 2 obsahové linie výhledu práce a krátce zdůvodní výběr prostředků
  listopad - 14.11.2011

   

  2. termín KONZULTACE – VÝBĚR A PROFILOVÁNÍ TÉMATU - žák předloží skicu vizuálního řešení, představí organizaci, její logo a představí formální prostředky k realizaci (dle výběru kresba, fotografie, kombinované prostředky)

  prosinec – 5.12.2011


  3. termín KONZULTACE – DEFINOVÁNÍ SLOGANU, POSLEDNÍ VIZUÁLNÍ KONZULTACE KOMPOZICE před odevzdáním - žák představí vizuální řešení plakátu nebo návrhu na billboard a to elektronicky na svém zařízení a zároveň zdůvodní výběr periodika pro inzerci ve zvoleném periodiku (výběr proč a jak). Představí inzerci a pokusí se udržet linii vizuálního sdělení z plakátu/billboardu tak, aby se vyvaroval formálního opakování (tzn. že plakát nebo billboard se bude lišit od inzerce). Rozebere textový obsah inzerce v konfrontaci s plakátem/billboardem).

  leden 9.1.2012


  4. termín KONZULTACE – OBSAHOVÉ NAPLNĚNÍ OBHAJOBY před odevzdáním -

  únor 13.2.2012

 

Termín odevzdání 1. části maturitní práce s obhajobou z Vv – 27.2.2012.

 

DOPORUČENÁ LITERATURA – linky
https://timekiller.cz/reklama/nebudme-lhostejni-jak-ma-vypadat-socialni-reklama/ https://timekiller.cz/reklama/dermablend-pro-go-beyond-the-cover/

https://timekiller.cz/design/ji-lee-word-as-image/
https://www.ceskatelevize.cz/ct24/exkluzivne-na-ct24/osobnosti-na-ct24/118061-dnes-vladne-hyperburzoazie-rika-vaclav-belohradsky/

 

2. PROSTOROVÁ PRÁCE / trojrozměrná realizace

Téma volně nebo konfrontačně navazuje na vybrané téma reklamní kampaně
Korupce <> Virtuální versus skutečný <> Co je krásné? <> Sexuální výchova
Obrazy mysli
<> Finanční půjčky <> Kojení <> Ochrana <> Umělé oplodnění?

 

 • objekt o minimální velikosti 30x30x30cm (max. do +/- 5kg)

  NEBO

 • instalace v prostoru školy

  (k prezentaci maturitní práce se předloží fotodokumentace o minimálním rozsahu 6 stran z toho 3 A4, kde budou fotografie 9x13 nebo 10x15cm instalace včetně textu a obhajoby)

  NEBO

 • performance v prostoru školy nebo její těsné blízkosti

  (k prezentaci maturitní práce se předloží video o maximální délce 3-5min, včetně titulků a obalu DVD, DVD a bude spustitelné v klasickém DVD přehrávači)


Forma vypracování:

 • kombinovaná technika (dle vybrané realizace)

 • vlastní materiál

 • vytištěná obhajoba včetně elektronické podoby na CD/DVD včetně obrazové dokumentace, která bude mapovat vývoj práce (součást obhajoby – obrazové dokumentace nebo přímo textu obhajoby)

Termíny konzultací a odevzdání:
Jednotlivé vypsané konzultace a jejich plnění bude součástí klasifikace z EsS za 2. pololetí.


1. termín KONZULTACE – VÝBĚR FORMÁLNÍHO PROSTŘEDKU REALIZACE - žák předloží minimálně 2 návrhy výhledu práce a krátce zdůvodní výběr prostředků
prosinec – 5.12.2011

 

2. termín KONZULTACE – PROFILOVÁNÍ REALIZACE - žák předloží skicu vizuálního řešení, představí konkrétní výtvarné prostředky)

leden 9.1.2012


3. termín POSLEDNÍ VIZUÁLNÍ KONZULTACE PRÁCE A OBSAHOVÉHO NAPLNĚNÍ OBHAJOBY před odevzdáním - žák představí řešení prostorové práce včetně struktury obhajoby a hledání kontextu – začlenění do současnosti nebo historického kontextu výtvarného umění (najít umělce, kteří použili obdobné interpretační moduly).

únor 13.2.2012

Termín odevzdání 2. části maturitní práce s obahjobou z Vv – 27.2.2012.

 

inspirativní weby/umělci (objekt):
-
www.kristofkintera.com