Maturitní okruhy

2011/2012

Maturitní okruhy z výtvarné výchovy pro školní rok 2011/2012

Připravila MgA. Radka Müllerová Ph.D.

mat-okruhy2011-2012-s.pdf (55 kB)

 

vypracované okruhy - prezentace najdete z většiny na www.iluze55.net/maturita

 

Umění pravěku - abstraktní tendence v umění, počátky umělecké tvorby, ornament,
megality

Starověký Egypt - architektura, sochařství, malířství, umělecké řemeslo a Mezopotámie -
architektura, sochařství a umělecké řemeslo

Starověké Řecko - od schématu k ideálu /archaické a klasické období/ a od ideálu k
realitě /helénismus/, Kréta, Mykénská civilizace z pohledu na architekturu, sochařství a
vázové malířství

Antický Řím a křesťanská antika, Etruskové - architektura, sochařství, malířství,
katakomby

Středověk a románský sloh - architektura, sochařství, malířství; české země v raném
středověku, Velká Morava, románský sloh v českých zemích

Gotický sloh - architektura, sochařství, malířství; gotika v českých zemích - deskové
malířství, nástěnné malířství, knižní malba

Renesance, italské raně renesanční umění - architektura, sochařství, malířství; italské
vrcholně renesanční umění, benátské malířství, manýrismus, německé renesanční
malířství, nizozemské renesanční malířství, renesance v českých zemích - umění v
rudolfínské Praze

Baroko jako iluze světa - iluze smyslů – barokní realismus - iluze řádu – barokní
klasicismus, - iluze prožitku - radikální barok interpretačně v architektuře, sochařství,
malířství zemí Itálie, Francie, Španělsko, Nizozemska (vlámské a holandské)

České baroko, barokní gotika

Rokoko, klasicismus, empír

Romantismus - architektura, sochařství, malířství; romantismus v českých zemích

Dovršení důvěry ve smysly - útěk z ateliéru – od realismu k impresionismus; realismus v
českých zemích, generace Národního divadla

Impresionismus a postimpresionismus - objektivní realita, velká syntéza, subjektivní
realita a sochařství přelomu století

Tajemství symbolu a dekorativní styl – Prérafaelité, symbolismus, secese

Barvy a emoce – fauvismus a expresionismus.

Samostatný život linií a barev, abstrakce - orfismus, Kupka, Kandinskij, Mondrian versus
Malevič

Nová tvář figurativního systému – futurismus, kubismus, český kubismus a jeho specifika

Od historických slohů k funkcionalismu (Bauhaus, funkcionalismus) a české umění mezi
dvěma světovými válkami

Destrukce jako výraz zklamání ze světa, dada a význam M. Duchampa, surrealismus
včetně českého surrealismu ve výtvarném umění

Pařížská škola, metafyzická malba a její vliv na surrealismu, zátiší a jeho vnímání jako
vanitas

Abstraktní expresionismus – akční, informelní malba a geometrická abstrakce ve světě a
u nás; návrat k člověku a k věcem – Nová figurace, neodada ve světě a u nás

Světové umění druhé poloviny 20. století - architektura, pop-art, hyperrealismus,
konceptuální umění, postmoderna

České umění po druhé světové válce - architektura, sochařství, malířství, grafika

Land art, akční umění (performance, happening, body art)

Fotografie, video art a počítačová grafika

Grafické techniky, ilustrace a knižní tvorba, plakát

Malířské techniky a design (sklo, porcelán, Designblok)

Reklama a reklamní kampaň

Základní pojmy teorie umění - námět, obsah a forma včetně prezentace umění
(prostory) a výtvarné ceny

Umění a jeho současné tendence v Čechách a zahraničí (prostředky, cíle, hodnota
aktuální výstavy)

Linky:
https://prezentace.smd.cz/index.html