2010-2011

ZADÁNÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI MZ

PROSTOROVÁ PRÁCE

pro šk. r. 2010/2011

 

MATURITNÍ PRÁCE – 2. část

 

realizace prostorové práce
Téma: volné nebo může volně navazovat na sociální reklamní kampaň (část 1)

 

 • objekt o minimální velikosti 30x30x30cm

  NEBO

 • instalace v prostoru školy

  (k prezentaci maturitní práce se předloží fotodokumentace o minimálním rozsahu 6 stran

  z toho 3 A4, kde budou fotografie 9x13 nebo 10x15cm instalace včetně textu a obhajoby)

  NEBO

 • performance v prostoru školy nebo její těsné blízkosti

  (k prezentaci maturitní práce se předloží video o maximální délce 3-5min, včetně titulků a

  obalu DVD, DVD bude spustitelné v klasickém DVD přehrávači)


Forma vypracování:

- vlastní materiál

- kombinovaná technika

- popis včetně obhajoby odevzdat v tištěné podobě obdobně jako obhajoba reklamní kampaně


Termíny a další specifikace:

Konzultace:

 • 1. 3. 2011 – 1. nástřel (výběr tématu a jeho formální prostředky k realizaci)
 • 8. 3. 2011 – poslední možnost konzultace


Odevzdání:

nejpozději do 22.3. 2011
včetně obhajoby v TIŠTĚNÉ i ELEKTRONICKÉ PODOBĚ NA CD/DVD
(flashky se neakceptují)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

inspirativní weby/umělci (objekt):

instalace:
https://www.artlist.cz/?id=117

 

performance:

https://www.artlist.cz/?id=158